Trắc nghiệm Cộng, trừ và nhân số phức có đáp án (Phần 1)

  • 1938 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 2:

Biết rằng z là số phức có mô đun nhỏ nhất thỏa mãn 1zz¯+2i là số thực. Số phức z là:

Xem đáp án

Đáp án D

Tính mô đun tất cả các số phức ở các đáp án:


Câu 3:

Tìm tập hợp các điểm biểu diễn số phức z, biết rằng số phức z2 có điểm biểu diễn nằm trên trục tung.

Xem đáp án


Câu 4:

Cho số phức z thỏa mãn 1+z2 là số thực. Tập hợp điểm M biểu diễn số phức z là:

Xem đáp án

Đáp án C

Vậy tập hợp các điểm M thỏa mãn là hai đường thẳng x = - 1 và y = 0.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

7 tháng trước

Lê Khánh

Bình luận


Bình luận