Trắc nghiệm Khái niệm về mặt tròn xoay có đáp án - Phần 2 (Thông hiểu)

  • 1552 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 2:

Quay hình vuông ABCD quanh trục AC ta được:

Xem đáp án

Quan sát hình vẽ ta thấy khi quay hình vuông ABCD quanh trục AC ta được 2 hình nón.


Câu 3:

Hình ABCD khi quay quanh BC thì tạo ra:

Xem đáp án

Gọi O là giao điểm của AD và BC.

-Quay tam giác vuông ABO quanh BO ta được một hình nón.

-Quay tam giác vuông DCO quanh CO ta được một hình nón.

Vậy có tất cả hai hình nón được tạo thành.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Nếu cắt mặt trụ bởi mặt phẳng tròn xoay bởi một mặt phẳng tạo với trục một góc α=90° thì ta được:

Xem đáp án

Cắt mặt trụ bởi mặt phẳng tạo với trục một góc α=90° tức là mặt phẳng vuông góc với trục ta được đường tròn.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Cho hình trụ có trục Δ và bán kính R. Khi cắt hình trụ bởi mặt phẳng α song song với Δ và cách Δ một khoảng thì ta được thiết diện là:

Xem đáp án

Khi cắt hình trụ bởi mặt phẳng song song với trục mà khoảng cách giữa α và trục nhỏ hơn bán kính hình trụ thì ta được thiết diện là hình chữ nhật.

Đáp án cần chọn là: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận