Trắc nghiệm Logarit có đáp án

  • 1854 lượt thi

  • 47 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Cho a, b là hai số thực dương và a1. Khẳng định nào sau đây đúng?

Xem đáp án


Câu 2:

Mệnh đề nào dưới đây sai?

Xem đáp án


Câu 3:

Cho các số thực a, b thỏa mãn 1<a<b, khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án


Câu 5:

Cho 0<a<1. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau

Xem đáp án


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Hải Nguyễn Công
23:51 - 22/05/2022

Ở câu 3, đáp án và lời giải bị đánh nhầm