Trắc nghiệm Nguyên hàm có đáp án (P2) (Nhận biết)

  • 4083 lượt thi

  • 23 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số fx=3x21

Xem đáp án

Ta có: 3x21dx=x3x+C .

Vậy đáp án A đúng.


Câu 2:

Hàm số  Fx là một nguyên hàm của hàm số y=lnx  trên 0;+ nếu

Xem đáp án


Câu 3:

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

Xem đáp án

Ta có

axdx=axlna+C 0<a1

nên phương án D sai.


Câu 4:

 sinxdx bằng

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có: sinxdx=cosx+C


Câu 5:

Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số fx=sinx6x2  là

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có: fxdx=sinx6x2dx=sinxdx23x2dx=cosx2x3+C


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

10 tháng trước

Lê Khánh

Bình luận


Bình luận