Trắc nghiệm Ôn tập chương II Hình học 12 có đáp án

  • 1641 lượt thi

  • 35 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Cho mặt cầu (S). Nếu (P) là mặt phẳng kính của mặt cầu (S) thì:

Xem đáp án

Nếu (P) là mặt phẳng kính thì O=0(HO) hay (P) đi qua O là tâm mặt cầu.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Khi quay hình chữ nhật ABCD quanh các cạnh nào dưới đây ta được hai hình trụ có cùng chiều cao?

Xem đáp án

Quay hình chữ nhật quanh một cạnh thì ta được hình trụ nên loại đáp án C và B vì có các đường chéo.

Do nên hai hình trụ tạo thành có chiều cao khác nhau.

Do AD = BC nên hai hình trụ tạo thành có chiều cao bằng nhau.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Khi quay hình chữ nhật MNPQ quanh đường thẳng AB với A, B lần lượt là trung điểm của MN, PQ ta được một hình trụ có đường kính đáy:

Xem đáp án

Hình trụ tạo thành khi quay hình chữ nhật MNPQ quanh đường trung bình AB ta sẽ được hình trụ có đường cao Ab, đường sinh MQ, NP và bán kính đáy MA, NA, BP, BQ, đường kính đáy MN, PQ.

Do đó đường kính đáy của hình trụ là MN

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Cho hình chữ nhật ABCD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm các cạnh AB, CD. Quay hình chữ nhật quanh trục MN ta được hình trụ có bán kính đáy là:

Xem đáp án

Khi quay hình chữ nhật ABCD quanh MN ta được hình trụ có chiều cao MN và đường kính đáy AB, CD hay bán kính đáy AM, MB, NC, ND.

Đáp án cần chọn là: D


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

9 tháng trước

Lê Khánh

Bình luận


Bình luận