Trắc nghiệm Ôn tập Toán 12 Chương 1 có đáp án (P1) (Thông hiểu)

  • 2248 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Số giá trị m nguyên để hàm số y=mx+2x+m nghịch biến trên từng khoảng xác định của nó là:

Xem đáp án

Đáp án A

Tập xác định: D=R\m

Hàm số nghịch biến trên từng khoảng xác định của nó y'=0,xD

m22x+m2<0,xDm22<0m2;2m1;0;1


Câu 2:

Hàm số y=x23xx+1 có giá trị cực đại bằng:

Xem đáp án

Đáp án A

Tập xác định: D=R\1

Ta có: y'=x2+2x3x+12,y'=0x=1x=3

Bảng biến thiên:

Từ BBT ta có hàm số đạt cực đại tại điểm x = - 3, giá trị cực đại là yCD=9


Câu 3:

Giá trị lớn nhất của hàm số y=x1x trên ;1 là:

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có: y'=1+1x2>0,x;1

Suy ra hàm số y=x1x đồng biến trên ;1

Vậy giá trị lớn nhất của hàm số là y1=0


Câu 4:

Cho hàm số y=x33x có giá trị cực đại và cực tiểu lần lượt là: y1;y2. Khi đó:

Xem đáp án

Đáp án D

Ta có: y'=3x23=0x=1x=1

Với x = - 1 thì y=2=y1 là giá trị cực đại của hàm số

Với x = 1 thì y=2=y2 là giá trị cực tiểu của hàm số

Vậy y1y2=4


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Huy Thảo
19:05 - 28/05/2021

câu 7 đáp án B với C giống nhau ?

Huy Thảo
19:06 - 28/05/2021

câu 8 đáp án C với D khác gì nhau ạ ?