Trắc nghiệm Số phức có đáp án (Vận dụng)

  • 1747 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Gọi A là điểm biểu diễn số phức z = -1 + 6i và B là điểm biểu diễn của số phức z' = -1 - 6i. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Đáp án A

Nên A và B đối xứng nhau qua trục hoành.


Câu 4:

Gọi M là điểm biểu diễn của số phức z, biết tập hợp các điểm M là phần tô đậm ở hình bên (kể cả biên). Mệnh đề nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Đáp án B


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

7 tháng trước

Lê Khánh

Bình luận


Bình luận