80 câu trắc nghiệm: Thể tích khối đa diện có đáp án (P1)

  • 4479 lượt thi

  • 39 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Tính thể tích V của hình chóp S.ABC có đáy là tam giác đều có cạnh bằng a, SA vuông góc với đáy, khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC) bằng 3a/4. Thể tích của hình chóp S.ABC là:

 

Xem đáp án

Đáp án D

Gọi M là trung điểm của BC, H là chân đường vuông góc kẻ từ A đến SM. Khi đó khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC) bằng AH. Ta có:


Câu 4:

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh bằng a2, tam giác SAD cân tại S, mặt bên (SAD) vuông góc với mặt phẳng đáy. Biết thể tích S.ABCD bằng 4a3/3. Tính khoảng cách h từ B đến mặt phẳng (SCD).

 

Xem đáp án

Đáp án B

Gọi H là trung điểm của AD, vì ΔASD cân ở S nên SH AD.

Vì (SAD)(ABCD) nên SH (ABCD). K HI SD.

Vì DC AD, DC SH nên DC (SAD). Do đó DC HI.

Kết hợp với HI SD, suy ra HI (SDC).

Vì AB // (SDC) nên d(B; (SDC)) = d(A; (SDC)) = 2HI

Ta có

 

Ta lại có


Câu 5:

Cho tứ diện ABCD, có các cạnh DA, DB, DC đôi một vuông góc với nhau. Biết rằng DA = a, DB = a2, DC = 2a. Tính diện tích S của tam giác ABC.

 

Xem đáp án

Đáp án D

Kẻ DI  AB, DH  CI. Khi đó DH  (BCA).

Suy ra


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

1 năm trước

Lê Khánh

1 năm trước

Khánh Lê

Bình luận


Bình luận