Chuyên đề Toán 12 Bài 1: Mặt nón có đáp án

  • 309 lượt thi

  • 56 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Cho đường thẳng l cắt và không vuông góc với Δ quay quanh Δ thì ta được

Xem đáp án

Chọn C

Cho đường thẳng l cắt và không vuông góc với Δ quay quanh Δ thì ta được mặt nón tròn xoay.


Câu 2:

Gọi l, h, R lần lượt là độ dài đường sinh, chiều cao và bán kính đáy của một hình nón. Đẳng thức nào sau đây luôn đúng?

Xem đáp án

Chọn C

Theo định nghĩa hình nón, ta có tam giác OIM vuông tại I.

Do đó OM2=OI2+IM2, suy ra l2=h2+R2

Câu 3:

Tính diện tích xung quanh của khối nón có thiết diện qua trục là tam giác vuông cân diện tích bằng 2?

Xem đáp án
Chọn A
Tính diện tích xung quanh của khối nón có thiết diện qua trục là tam giác vuông cân diện tích bằng 2? (ảnh 1)

Tam giác OAB vuông cân diện tích bằng 2 

12OA2=2OA=OB=2AB=22+22=22h=R=AB2=2

Suy ra Sxq=π.2.2=22π


Câu 4:

Cắt một hình nón bởi một mặt phẳng qua trục ta được thiết diện là tam giác đều cạnh 2a. Tính diện tích toàn phần của hình nón đó.

Xem đáp án
Chọn C
Cắt một hình nón bởi một mặt phẳng qua trục ta được thiết diện là tam giác đều cạnh 2a. Tính diện tích toàn phần của hình nón đó. (ảnh 1)

Ta có h=2a32=a3, l=2a, r=a

Diện tích toàn phần của hình nón là Stp=πrl+πr2=π.a.2a+π.a2=3πa2

Câu 5:

Cho hình nón có đường sinh bằng đường kính đáy, diện tích đáy của hình nón bằng 9π. Độ dài đường cao của hình nón bằng

Xem đáp án
Chọn A
Cho hình nón có đường sinh bằng đường kính đáy, diện tích đáy của hình nón bằng 9 pi. Độ dài đường cao của hình nón bằng (ảnh 1)
Gọi r, l, h lần lượt là bán kính đường tròn đáy, đường sinh, chiều cao của hình nón đã cho.

Theo giả thiết ta có πr2=9πl=2r nên r=3l=6

Lại có h=l2r2 do đó h=369=33

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận