Chuyên đề Toán 12 Bài 2: Mặt trụ có đáp án

  • 423 lượt thi

  • 51 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 2:

Cho hai điểm A, B cố định. Tập hợp các điểm M sao cho diện tích tam giác MAB không đổi là

Xem đáp án
Chọn B
Cho hai điểm A, B cố định. Tập hợp các điểm M sao cho diện tích tam giác MAB không đổi là (ảnh 1)

Vì AB cố định nên diện tích tam giác MAB không đổi khi d (M,AB) = const hay M thuộc mặt trụ trục là đường thẳng AB.

SΔMAB=12dM,AB.AB            =12.MH.AB


Câu 3:

Cho khối trụ (T) có bán kính đáy R=1, thể tích V=5π. Diện tích toàn phần của hình trụ tương ứng là

Xem đáp án

Chọn A

Vì bán kính đáy R=1, thể tích V=5ππ.12.h=5π.

Vậy diện tích toàn phần của hình trụ là S=2π.1.5+2π.12=12π


Câu 4:

Cho hình trụ có chiều cao bằng 33. Cắt hình trụ đã cho bởi mặt phẳng song song với trục và cách trục một khoảng bằng 1, thiết diện thu được có diện tích bằng 18. Diện tích xung quanh của hình trụ đã cho bằng

Xem đáp án

Chọn D

Cho hình trụ có chiều cao bằng 3 căn bậc hai 3. Cắt hình trụ đã cho bởi mặt phẳng song song với trục và cách trục một khoảng bằng 1 (ảnh 1)

Thiết diện thu được là hình chữ nhật ABCD và OO' // (ABCD), gọi I là trung điểm của AB

Ta có
OIABCDdOO';ABCD=dO;ABCD=OI=1SABCD=AB.BCAB.33=18             AB=23             AI=3r=OA=OI2+AI2=2
Diện tích xung quanh của hình trụ đã cho là Sxq=2πrl=12π3

Câu 5:

Cắt một hình trụ bằng một mặt phẳng qua trục của nó, ta được thiết diện là một hình vuông cạnh 2a. Diện tích xung quanh của hình trụ bằng

Xem đáp án

Chọn C

Cắt một hình trụ bằng một mặt phẳng qua trục của nó, ta được thiết diện là một hình vuông cạnh 2a. Diện tích xung quanh của hình trụ bằng (ảnh 1)

Do thiết diện là một hình vuông cạnh 2a nên chiều cao h của hình trụ bằng 2a và đường kính mặt đáy bằng 2a suy ra bán kính đáy r = a. Khi đó diện tích xung quanh của hình trụ là Sxq= 2πrh = 4πa2


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận