Đề kiểm tra 1 tiết Giải tích 12 Chương 1 có đáp án

  • 3967 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Kết luận nào sau đây về tính đơn điệu của hàm số y = x+3x-3 là đúng?

Xem đáp án

Tập xác định: D = R\{3}

Đạo hàm Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

Do đó, hàm số nghịch biến trên các khoảng (-∞; 3) và (3; +∞)

Chọn C.


Câu 2:

Tìm khoảng nghịch biến của hàm số sau: y=-x4-2x2

Xem đáp án

y=-x4-2x2y'=-4x3-4x=-4x(x2+1)

y' > 0 ⇔ x < 0; y' < 0 ⇔ x > 0

Do đó, hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng .

Chọn B.


Câu 4:

Tìm giá trị lớn nhất của m để hàm số y=x3+3x2-mx-4 đồng biến trên khoảng R?

Xem đáp án

y'=3x2+6x-m

Để hàm số đã cho đồng biến trên R khi và chỉ khi:

y'=3x2+6x-m0xR

⇔ Δ = 9 + 3m ≤ 0 ⇔ m ≤ -3

Vậy giá trị lớn nhất của m để hàm số đã cho đồng biến trên R là m = -3.

Chọn A.


Câu 5:

Đồ thị hàm số y=x2-x+3x2-4mx-3 có tất cả bao nhiêu đường tiệm cận?

Xem đáp án

* Phương trình x2-x+3=0 vô nghiệm

Phương trình x2-4mx-3=0 có a.c < 0

nên phương trình luôn có 2 nghiệm phân biệt.

Suy ra, đồ thị hàm số đã cho có 2 đường TCĐ.

* Lại có: Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

Do đó, đồ thị hàm số đã cho có 1 TCN là y = 1.

Vậy đồ thị của hàm số đã cho có tất cả 3 đường tiệm cận.

Chọn C


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

X

11 tháng trước

Xuân Dũng

Bình luận


Bình luận