Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Hình học có đáp án (Đề 1)

  • 4426 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Cho một mặt cầu có diện tích là S, thể tích khối cầu đó là V. Tính bán kính R của mặt cầu.

Xem đáp án

Chọn A.

Ta có công thức tính diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu là:


Câu 3:

Một hình hộp chữ nhật có ba kích thước là a, b, c. Gọi (S) là mặt cầu đi qua 8 đỉnh của hình hộp chữ nhật đó. Tâm của mặt cầu (S) là

Xem đáp án

Chọn D.

Tâm của hình hộp chữ nhật cách đều 8 đỉnh của hình hộp nên tâm của mặt cầu (S) chính là tâm của hình hộp chữ nhật.


Câu 5:

Cho hai điểm A, B phân biệt. Tập hợp tâm những mặt cầu đi qua A và B là

Xem đáp án

Chọn A.

Gọi I là tâm mặt cầu đi qua hai điểm A, B cố định và phân biệt thì ta luôn có IA = IB.

Do đó, I thuộc mặt phẳng trung trực của đoạn AB.


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận