Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 1)

  • 4370 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Nguyên hàm của hàm số fx=x2-3x+1x là:

Xem đáp án

Chọn A.


Câu 2:

 Nguyên hàm của hàm số fx=1x-1x2 là :

Xem đáp án

Chọn C.


Câu 3:

Công thức nguyên hàm nào sau đây là công thức sai?

Xem đáp án

Chọn A.


Câu 4:

Nguyên hàm F(x) của hàm số fx=2x4+3x2x0 là

Xem đáp án

Chọn A.


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận