Trắc nghiệm Ôn tập chương 4 có đáp án (Nhận biết)

  • 1509 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Thu gọn z=2+3i2 ta được:

Xem đáp án

Đáp án D

Ta có:

z=2+3i2=2+62i+9i2=7+62i


Câu 2:

Trong các kết luận sau, kết luận nào sai:

Xem đáp án


Câu 4:

Tìm số phức liên hợp của số phức z = 3 + 2i

Xem đáp án

Đáp án A

Số phức liên hợp của số phức z = 3 + 2i là z¯=32i


Câu 5:

Trong hình vẽ bên, điểm M biểu diễn số phức z. Số phức z¯ là:

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có M(2;1) biểu diễn số phức zz=2+iz¯=2i


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

6 tháng trước

Lê Khánh

Bình luận


Bình luận