Trắc nghiệm Ôn tập chương II Hình học 12 có đáp án (Vận dụng)

  • 1601 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Cho điểm M, đường tròn CM trục và các điểm NCM,A. Chọn mệnh đề sai:

Xem đáp án

Đường tròn CM là đường tròn đi qua điểm M

 nhưng MN chưa chắc là đường kính nên A sai.

Ngoài ra, 

vuông góc với mp chứa CM nên vuông góc với mọi đường thẳng thuộc mp này.

Do đó 

Tam giác vuông AOM = AON (hai cạnh góc vuông) nên AM = AN.

Vậy các đáp án còn lại đều đúng.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Tính thể tích của vật thể tròn xoay khi quay mô hình (như hình vẽ) quanh trục DF

Xem đáp án

Ta có: 

Khi quay quanh trục DF, tam giác AEF tạo ra một hình nón có thể tích

Khi quay quanh trục DF, hình vuồn ABCD tạo ra một hình trụ có thể tích

Thể tích của vật thể tròn xoay khi quay mô hình (như hình vẽ) quanh trục DF là:

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Cho hình lăng trụ đứng có đáy là tam giác với độ dài cạnh đáy lần lượt là 5cm, 13cm, 12cm. Một hình trụ có chiều cao bằng 8cm ngoại tiếp lăng trụ đã cho có thể tích bằng

Xem đáp án

Đáy là tam giác với độ dài cạnh đáy lần lượt là 5cm, 12cm, 13cm nên đáy là tam giác vuông với độ dài cạnh huyền là 13cm. Suy ra hình trụ ngoại tiếp hình lăng trụ đứng có đáy là đường tròn bán kính là 132cm

Vậy thể tích hình trụ đó là: 

Đáp án cần chọn là: A


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

1 năm trước

Lê Khánh

Bình luận


Bình luận