190 Bài trắc nghiệm Số phức từ đề thi đại học cực hay có lời giải (P4)

  • 6499 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, điểm biểu diễn của số phức z=-2+3i là điểm

Xem đáp án

Chọn A

Trục hoành biểu diễn phần thực và trục tung biểu diễn phần ảo của số phức


Câu 2:

Điểm nào trong hình vẽ dưới đây là điểm biểu diễn số phức liên hợp của số phức z=2-3i

 

Xem đáp án

Chọn A

Trục hoành biểu diễn phần thực và trục tung biểu diễn phần ảo của số phức


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận