24 câu trắc nghiệm: Ôn tập chương 1 có đáp án

  • 4640 lượt thi

  • 24 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Cho hàm số y=-x3+3x2-3x+1, mệnh đề nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Chọn A

y'=-3x2+6x-3=-3(x2-2x+1)=-3(x-1)20 ∀x ∈ R. Hàm số luôn nghịch biến.


Câu 2:

Hàm số: f(x) = cosx + sinx tanx2 là hàm hằng trên khoảng nào sau đây?

Xem đáp án

Điều kiện:

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

Hàm số là hàm hằng x ≠ π +2kπ (k ∈ Z)

Do đó, hàm số đã cho cũng là hàm hằng trên khoảng (0; π) .

Chọn A


Câu 3:

Cho hàm số y=x2-2|x|+2 và các mệnh đề

(1) Hàm số trên liên tục trên R

(2) Hàm số trên có đạo hàm tại x = 0

(3) Hàm số trên đạt GTNN tại x = 0.

(4) Hàm số trên đạt GTLN tại x = 0.

(5) Hàm số trên là hàm chẵn

(6) Hàm số trên cắt trục hoành tại duy nhất một điểm

Trong các mệnh đề trên, số mệnh đề đúng là

Xem đáp án

* Hàm số đã cho liên tục trên R vì với Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12 nên (1) đúng

* Tại điểm x = 0 hàm số không có đạo hàm nên (2) sai.

*y=x2-2|x|+2=|x|2-2|x|+2=(|x|-1)2+11x

Suy ra, GTNN của hàm số là 1 khi |x| = 1 ⇔ x = ±1

nên hàm số không có GTLN.

* Phương trình x2-2|x|+2=0 vô nghiệm nên đồ thị không cắt trục hoành.

f(-x)=(-x)2-2|-x|+2=x2-2|x|+2=f(x)

Nên hàm số đã cho là hàm số chẵn.

Mệnh đề 1, 5 đúng. Mệnh đề 2, 3,4,6 sai.

Chọn B


Câu 4:

Cho hàm số y=x+11-x và các mệnh đề sau

(1) Hàm số trên nhận điểm I(1;-1) làm tâm đối xứng,

(2) Hàm số trên nhận đường thẳng y = -x làm trục đối xứng.

(3) Hàm số trên nhận y = -1 là tiệm cận đứng.

(4) Hàm số trên luôn đồng biến trên R. 

Trong số các mệnh đề trên, số mệnh đề sai là

Xem đáp án

Chọn B

+ Hàm số có tiệm cận đứng x=1 và tiệm cận ngang y= -1. Giao điểm của hai đường tiệm cận là I(1; -1) là tâm đối xứng của đồ thị. Mệnh đề 1 đúng, mệnh đề 3 sai.

+ Vì đường thẳng y=-x là một phân giác của góc tạo bởi 2 đường tiệm cận nên đường thẳng y=-x là một trục đối xứng của đồ thị hàm số. Mệnh đề 2 đúng.

+ Hàm số có tập xác định là R\{1}, nên hàm số không thể luôn đồng biến trên R.Mệnh đề 4 sai.


Câu 5:

Trong các khẳng định sau về hàm số y=-14x4+12x2-3 khẳng định nào là đúng?

Xem đáp án

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

Lập bảng biến thiên, ta thấy hàm số có điểm cực tiểu là x = 0, có hai điểm cực đại là x = 1 và x = -1.

Chọn C


4

Đánh giá trung bình

50%

0%

50%

0%

0%

Nhận xét

K

1 năm trước

Khánh Vũ

N

11 tháng trước

Ngoc Khanh

Bình luận


Bình luận