32 câu trắc nghiệm: Mặt cầu có đáp án

  • 2696 lượt thi

  • 32 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 2:

Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông cân đỉnh B và BC = a, SA (ABC), SA = 2a. Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Đáp án C

Từ giả thiết ta có: SA = 2a = r; AB = a < rvà AC = a2 < r.


Câu 4:

Cho mặt cầu (S) tâm O bán kính R và một đường thẳng d. Kí hiệu h là khoảng cách từ O đến đường thẳng d. Đường thẳng d có điểm chung với mặt cầu (S) nếu và chỉ nếu:

Xem đáp án

Đáp án A

Từ vị trí tương đối của một đường thẳng và mặt cầu ta có đường thẳng d có điểm chung với mặt cầu (S) khi và chỉ khi đường thẳng d tiếp xúc hoặc cắt mặt cầu (S).


Câu 5:

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông có cạnh bằng 2a, SA vuông góc với đáy và SA = a. Bán kính mặt cầu tâm A tiếp xúc với mặt phẳng (SBC) theo a là:

Xem đáp án

Đáp án D

Ta có mặt cầu S(A;r) tiếp xúc với mặt phẳng (SBC) khi và chỉ khi r = d(A; (SBC)).

Hạ AH  SB tại H. Do BC  AB và BC  SA nên BC  (SAB) , suy ra BC  AH.

Mặt khác AH  SB nên AH  (SBC) hay d(A; (SBC)) = AH Xét tam giác vuông SAB ta có:


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

9 tháng trước

Lê Khánh

Bình luận


Bình luận