Đề thi Học kì 1 Toán 12 có đáp án (Đề 1)

  • 4969 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 1:

Đường thẳng nào cho dưới đây là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y=2x-3x+1

Xem đáp án

Đáp án D

Phương pháp:

=> y = a  là TCN của đồ thị hàm số.


Câu 2:

Cho hàm số f(x) = x2lnx. Tính f'(e)

Xem đáp án

 Đáp án A

Phương pháp:

Sử dụng công thức tính đạo hàm của một tích (f.g)' = f'.g + f.g'

Cách giải:

Ta có:


Câu 3:

Viết công thức tính V của khối cầu có bán kính r.

Xem đáp án

 Đáp án A

Phương pháp:

Sử dụng công thức tính thể tích khối cầu.

Cách giải:

Công thức tính V của khối cầu có bán kính r: V=43πr3


Câu 4:

Thể tích khối chóp tứ giác đều có tất cả các cạnh bằng 6 gần bằng số nào sau đây nhất?

Xem đáp án

Đáp án D

Phương pháp:

 

Sử dụng công thức tính thể tích chóp


Câu 5:

 Tìm tập xác định D của hàm số y = ln(x2 - 3x)

Xem đáp án

Đáp án C

Phương pháp:

Hàm số y = logaf(x) (0 < a ≠ 1) xác định khi và chỉ khi ⇔ f(x) > 0

Cách giải:


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

d

1 năm trước

dang

Bình luận


Bình luận

Nguyễn Giang
19:38 - 20/12/2020

câu 9 chỉ hiện đáp án a và b