Trắc nghiệm Ôn tập chương 2 có đáp án (Nhận biết)

  • 751 lượt thi

  • 3 câu hỏi

  • 5 phút

Câu 1:

Đa giác đều là đa giác

Xem đáp án

Đáp án C

Theo định nghĩa: Đa giác đều là đa giác có tất cả các cạnh bằng nhau và các góc bằng nhau.


Câu 2:

Hãy chọn câu đúng:

Xem đáp án

Đáp án A

+) Diện tích hình chữ nhật bằng tích hai kích thước của nó

+) Diện tích hình vuông có cạnh a là a2

+) Diện tích tam giác vuông bằng nửa tích hai cạnh góc vuông của tam giác vuông đó.


Câu 3:

Thế nào là một đa giác lồi

Xem đáp án

Đáp án B

Đa giác lồi là đa giác luôn nằm trong nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng chứa bất kì cạnh nào của đa giác


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận