Trắc nghiệm Toán 8 (có đáp án) Bài tập ôn tập chương 3

  • 1779 lượt thi

  • 26 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Chọn câu sai

Xem đáp án

Các câu A, C, D đúng

Câu B sai vì phương trình có 1 nghiệm duy nhất còn có thể là phương trình chứa ẩn ở mẫu, phương trình tích

Đáp án cần chọn: B


Câu 2:

Hãy chọn câu đúng

Xem đáp án

A, B sai vì chúng đều không có cùng tập nghiệm

C sai vì thiếu điều kiện k ≠ 0

D đúng với quy tắc chuyển vế

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Phương trình 2x + 3 = x + 5 có nghiệm là

Xem đáp án

2x + 3 = x + 5 ó 2x – x = 5 – 3 ó x = 2

Vậy x = 2

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Phương trình x2 + x = 0 có số nghiệm là

Xem đáp án


Câu 5:

Phương trình 2x + k = x – 1 nhận x = 2 là nghiệm khi

Xem đáp án

Thay x = 2 vào phương trình ta được: 2.2 + k = 2 – 1 => k = -3

Đáp án cần chọn là: B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

vi ngọc anh
21:20 - 07/05/2022

sao mấy câu cuối ko có lời giải vậy ạ