Ôn tập chương 1 Hình học (Nhận biết)

  • 1009 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Một tứ giác là hình bình hành nếu nó là:

Xem đáp án

+ Đáp án A là hình thang cân

+ Đáp án C là hình thang cân

+ Đáp án D chưa đủ điều kiện để là hình bình hành

+ Dựa vào dấu hiệu nhận biết hình bình hành ta thấy một tứ giác là hình bình hành nếu có hai cạnh đối song song và bằng nhau nên đáp án B đúng

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Hình bình hành có hai đường chéo vuông góc là:

Xem đáp án

Theo dấu hiệu nhận biết hình thoi thì hình bình hành có hai đường chéo vuông góc là hình thoi

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Tứ giác có 2 cạnh đối song song và 2 đường chéo bằng nhau là:

Xem đáp án

Tứ giác có 2 cạnh đối song song là hình thang. Lại thêm có 2 đường chéo bằng nhau nên tứ giác đó là hình thang cân

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Trong các tứ giác sau, tứ giác nào là hình có 4 trục đối xứng?

Xem đáp án

+ Hình vuông là tứ giác có 4 trục đối xứng

+ Hình chữ nhật có 2 trục đối xứng là hai đường trung trực của các cạnh

+ Hình bình hành không có trục đối xứng

+ Hình thoi có 2 trục đối xứng là 2 đường chéo

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Một tứ giác có ba hình vuông là hình gì?

Xem đáp án

Một tứ giác có ba hình vuông là hình chữ nhật

Đáp án cần chọn là A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận