19 câu trắc nghiệm: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số có đáp án

  • 5061 lượt thi

  • 19 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Đường cong trong hình dưới đây là đồ thị của một hàm số trong 4 hàm số được liệt kê ở 4 phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

Xem đáp án

Dựa vào hình vẽ, ta thấy đây là đồ thị ứng với hàm bậc bốn trùng phương có a > 0 và a, b, trái dấu.

Chọn đáp án D.


Câu 2:

Đồ thị trong hình dưới đây là đồ thị của đồ thị hàm số nào?

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

Xem đáp án

Dựa vào hình vẽ, ta thấy đồ thị trên là của hàm trùng phương có a > 0 và a, b, cùng dấu hoặc hàm số bậc hai với a > 0 ⇒ loại B và D.

Tuy nhiên đỉnh của parabol của đồ thị hàm số y = x2-2x+1 là I(1; 0) nằm trên trục hoành ⇒ loại A

Chọn đáp án C.


Câu 3:

Tâm đối xứng của đồ thị hàm số y=-x3-3x2+1 là:

Xem đáp án

y'=-3x2-6x;y''=-6x-6;y''=0=>x=-1

Vậy điểm U(-1; -1) là tâm đối xứng của đồ thị . 

(Đồ thị hàm số bậc ba nhận điểm uốn làm tâm đối xứng – hoành độ điểm uốn là nghiệm phương trình y'' = 0 ).

Chọn đáp án A.


Câu 4:

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

Xem đáp án

Đối với hàm phân thức hữu tỉ, giao điểm của 2 đường tiệm cận là tâm đối xứng của đồ thị hàm số.

A. Tâm đối xứng của

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

C. Điểm I(1; 0) không thuộc đồ thị

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

D. Điểm I(1; 0) không thuộc đồ thị y=x3-3x2-2 nên không phải là giao điểm của y=x3-3x2-2 với trục hoành.

Chọn đáp án B.


Câu 5:

Tìm m để bất phương trình x4+2x2m luôn đúng.

Xem đáp án

Xét hàm số y=x4+2x2 có a = 1 > 0; b = 2 > 0 => a, b cùng dấu.

Đồ thị có dạng như hình bên.

Do đó, để bất phương trình x4+2x2 ≥ m luôn đúng thì m ≤ min(x4+2x2)

Từ đồ thị hàm số ta suy ra m ≤ 0 . Chọn đáp án C.

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Vũ Duy Đạt
23:26 - 02/06/2022

Câu 6 Đáp án A
Em chưa hiểu lắm chỗ y=(-1).(x+1)-4/3 là biến đổi từ đâu ra vậy ạ