70 câu trắc nghiệm Khối đa diện cơ bản (P1)

  • 22041 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Mỗi hình sau gồm một số hữu hạn đa giác, tìm hình không phải là hình đa diện.

Xem đáp án

Đáp án D

Hình sau không  hình đa diện   một cạnh  cạnh của nhiều hơn 2 mặt


Câu 2:

Hình nào dưới đây không phải là hình đa diện?

Xem đáp án

Đáp án C

Hình sau không phải là hình đa diện vì có một cạnh là cạnh chung của ba mặt.


Câu 3:

Hình nào không phải là hình đa diện đều trong các hình dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án D

Hình chóp tam giác đều chỉ biết mặt đáy  tam giác đều nhưng các mặt bên chưa chắc  tam giác đều.


Câu 4:

Trong các mệnh đề sau, hãy chọn mệnh đề đúng. Trong một khối đa diện thì:

Xem đáp án

Đáp án D

Trong khối đa diện thì mỗi đỉnh là đỉnh chung của ít nhất ba cạnh nên nó là đỉnh chung của ít nhất ba mặt


Câu 5:

Tổng độ dài l của tất cả các cạnh của một hình lập phương cạnh a.

Xem đáp án

Đáp án B

Hình lập phương  tất cả 12 cạnh nên l = 12a.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

10 tháng trước

Lê Khánh

Bình luận


Bình luận