Trắc nghiệm Đa giác. Đa giác đều có đáp án (Nhận biết)

  • 841 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Chọn câu đúng. Cho các hình: Hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông, tam giác cân, tam giác đều. Có bao nhiêu hình nào đa giác đều?

Xem đáp án

Đáp án B

Hình vuông là tứ giác đều (có bốn cạnh bằng nhau và các góc cùng bằng 900) và tam giác đều là những đa giác đều.

Hình chữ nhật là đa giác không đều vì hình chữ nhật có 4 góc vuông nhưng các cạnh không bằng nhau nên không là đa giác đều.

Hình thoi là đa giác không đều vì các cạnh bằng nhau nhưng các góc không bằng nhau.

Tam giác cân không là đa giác đều vì có ba cạnh không bằng nhau


Câu 2:

Chọn câu đúng

Xem đáp án

Đáp án D

Hình chữ nhật là đa giác không đều vì hình chữ nhật có 4 góc vuông nhưng các cạnh không bằng nhau nên không là đa giác đều.

Hình thoi là đa giác không đều vì các cạnh bằng nhau nhưng các góc không bằng nhau.


Câu 3:

Phát biểu nào dưới đây là sai

Xem đáp án

 

 

Đáp án B

Đa giác đều là đa giác có tất cả các cạnh bằng nhau và tất cả các góc bằng nhau.


Câu 4:

Hình nào dưới đây là ngũ giác đều

Hình nào dưới đây là ngũ giác đều A. Hình 1  B. Hình 2  C. Hình 3 (ảnh 1)

Hình nào dưới đây là ngũ giác đều A. Hình 1  B. Hình 2  C. Hình 3 (ảnh 2)

Hình nào dưới đây là ngũ giác đều A. Hình 1  B. Hình 2  C. Hình 3 (ảnh 3)

Xem đáp án

Đáp án B

Hình 2 là ngũ giác đều


Câu 5:

Đa giác nào sau đây không phải là đa giác lồi

Xem đáp án

Đáp án B

Hình 2 ta thấy nếu xét bờ là đoạn thẳng MQ thì tứ giác này có cạnh QP không cùng nằm trong một mặt phẳng với hai cạnh còn lại

Hình 3 nếu xét bờ là đoạn thẳng GE ta thấy hi cạnh DE và GF nằm ở hai nửa mặt phẳng khác nhau nên không là đa giác lồi


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận