Trắc nghiệm Đường tiệm cận có đáp án (P1) (Thông hiểu)

  • 2359 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Đồ thị hàm số y=ax+b2x+c có tiệm cận ngang y = 2 và tiệm cận đứng x = 1 thì a + c bằng:

Xem đáp án

Ta có: limxy=limxax+b2x+c=a2y=a2 là tiệm cận ngang của ĐTHS

a2=2a=4

limxc2y=limxc2ax+b2x+c=x=c2 là tiệm cận đứng của ĐTHS

c2=1c=2

Vậy tổng  a+c=42=2

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Cho hàm số y=ax+1bx2. Xác định a và b để đồ thị hàm số nhận đường thẳng x = 1 là tiệm cận đứng và đường thẳng y=12 là tiệm cận ngang.

Xem đáp án

Đồ thị hàm số y=ax+1bx2 có hai đường tiệm cận y=ab (TCN) và x=2b (TCĐ)

Yêu cầu bài toán tương đương với  2b=1;ab=12a=1b=2

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Đồ thị hàm số nào sau đây có 3 đường tiệm cận?

Xem đáp án

Đáp án A: Đồ thị hàm số chỉ có 1 đường tiệm cận y = 0.

Đáp án B: Đồ thị hàm số y=x+1x29 có 1 TCN là y = 0 và 2 TCĐ là x=±3 nên có 3 tiệm cận.

Đáp án C: Đồ thị hàm số có 2 tiệm cận là  y=1,x=1

Đáp án D:

limxx+1x2+4x+8=limxx+1x1+4x+8x2

=limxx+1x1+4x+8x2=1 và limx+x+1x2+4x+8=1

Đồ thị hàm số chỉ có 2 tiệm cận là  y=±1

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Trong các hàm số sau, đồ thị hàm số nào không có đường tiệm cận.

Xem đáp án

Hàm đa thức không có đường tiệm cận nên D đúng.

Ngoài ra, dễ dàng tìm được đường tiệm cận của mỗi đáp án A, B, C

Đáp án A: tiệm cận ngang y=±1, không có tiệm cận đứng.

Đáp án B: Tiệm cận đứng x=±1, tiệm cận ngang y = 0.

Đáp án C: Tiệm cận ngang y=34, tiệm cận đứng x=34 

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Đồ thị nào sau đây có 3 đường tiệm cận?

Xem đáp án

Đồ thị hàm số y=1x21 có 3 đường tiệm cận là  x=1,x=1,y=0

Đáp án cần chọn là: C


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

1 năm trước

Lê Khánh

Bình luận


Bình luận

Nguyễn Hoàng Lĩnh
15:25 - 02/08/2023

Câu 4 đáp án C ạ, lời giải đúng nhưng đáp án bị sai nên mong thầy cô vietjack xem xét chỉnh sửa ạ.