Trắc nghiệm Hình chóp đều và hình chóp cụt đều có đáp án (Nhận biết)

  • 633 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Hình chóp tứ giác đều có mặt bên là hình gì?

Xem đáp án

Hình chóp tứ giác đều có các cạnh bên bằng nhau và các cạnh đáy bằng nhau nên mặt bên là những tam giác cân.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Hình chóp tam giác đều có mặt bên là hình gì?

Xem đáp án

Hình chóp tứ giác đều có các cạnh bên bằng nhau và các cạnh đáy bằng nhau nên mặt bên là những tam giác cân.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Hình chóp lục giác đều có bao nhiêu mặt?

Xem đáp án

Hình lục giác đều có 6 mặt bên và 1 mặt đáy nên có tất cả 7 mặt

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Hình chóp ngũ giác đều có bao nhiêu mặt?

Xem đáp án

Hình ngũ giác đều có 5 mặt bên và 1 mặt đáy nên có tất cả 6 mặt

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Hình chóp đều là hình chóp

Xem đáp án

Hình chóp đều là hình chóp có mặt đáy là đa giác đều và các mặt bên là các tam giác cân có chung đỉnh.

Đáp án cần chọn là đáp án D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận