Trắc nghiệm Hình lăng trụ đứng có đáp án (Nhận biết)

  • 613 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Các mặt bên của hình lăng trụ đứng là:

Xem đáp án

Hình lăng trụ đứng có hai đáy là những đa giác, các mặt bên là những hình chữ nhật.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Chọn câu đúng.

Xem đáp án

Hình lăng trụ đứng có hai đáy là những đa giác, các mặt bên là những hình chữ nhật.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Các cạnh bên của hình lăng trụ đứng

Xem đáp án

Hình lăng trụ đứng có các mặt bên là những hình chữ nhật, các cạnh bên vuông góc với đáy nên chúng song song và bằng nhau

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Câu nào không đúng về các cạnh bên của hình lăng trụ đứng

Xem đáp án

Hình lăng trụ đứng có các mặt bên là những hình chữ nhật, các cạnh bên vuông góc với đáy nên chúng song song và bằng nhau

Chỉ có đáp án D sai.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Hình nào trong các hình sau đây là hình lăng trụ đứng

Xem đáp án

Ta thấy cả bốn hình trên đều là lăng trụ đứng

Đáp án cần chọn là D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận