Trắc nghiệm Tính chất đường phân giác của tam giác có đáp án (Nhận biết)

  • 758 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 5 phút

Câu 1:

Cho ΔABC, AD là phân giác trong của góc A. Hãy chọn câu đúng:

Xem đáp án

Đáp án B

Vì AD là phân giác góc BAC^ nên ta có: BDDC=ABAC (tính chất đường phân giác của tam giác)


Câu 2:

Cho ΔABC, AD là phân giác trong của góc A. Hãy chọn câu sai:

Xem đáp án

Đáp án C

Vì AD là phân giác góc BAC^ nên ta có: BDDC=ABAC (tính chất đường phân giác của tam giác).

=> ABDB=ACDC hay B đúng

Lại có: BDDC=ABAC => DCBD=ACAB nên A đúng

BDDC=ABAC => DBAB=DCAC nên D đúng

Chỉ có C sai


Câu 3:

Hãy chọn câu đúng. Tỉ số xy của các đoạn thẳng trong hình vẽ, biết rằng các số trên hình cùng đơn vị đo là cm

Xem đáp án

Đáp án A

Xét tam giác ABC, vì AD là phân giác góc BAC^ nên ta có BDDC=ABACxy=3,57,5=715


Câu 4:

Cho hình vẽ, biết các số trên hình cùng đơn vị đo. Tỉ số xy bằng:

Xem đáp án

Đáp án A

Xét tam giác ABC, vì AD là phân giác góc BAC^ nên ta có BDDC=ABACxy=4,56=34


Câu 5:

Hãy chọn câu đúng. Tính độ dài x, y của các đoạn thẳng trong hình vẽ, biết rằng các số trên hình có cùng đơn vị đo là cm.

Xem đáp án

Đáp án D

Vì AD là phân giác góc BAC^ nên ta có: BDDC=ABAC=1520=34

BDDC=34BDBD+DC=34+3=37

BDBC=37x28=37

=> x = 12cm => y = 28 – x = 16 cm

Vậy x = 12cm; y = 16cm


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận