Trắc nghiệm Tứ giác có đáp án (Nhận biết)

  • 1098 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Hãy chọn câu sai.

Xem đáp án

Định lý: Tổng các góc của một tứ giác bằng 3600 nên C đúng, B sai.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Các góc của tứ giác có thể là:

Xem đáp án

Tổng các góc trong 1 tứ giác bằng 3600.

Các góc của tứ giác có thể là 4 góc vuông vì khi đó tổng các góc của tứ giác này bằng 3600.

Các trường hợp còn lại không thỏa mãn định lí tổng các góc trong tam giác.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Cho hình vẽ dưới đây. Chọn khẳng định sai.

Xem đáp án

Từ hình vẽ ta thấy các điểm E, H nằm bên ngoài tứ giác và điểm F nằm bên trong tứ giác ABCD nên D sai.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Chọn câu đúng nhất trong các câu sau khi định nghĩa tứ giác ABCD:

Xem đáp án

Tứ giác ABCD là hình gồm 4 đoạn thẳng AB, BC, CD, DA, trong đó bất kì hai đoạn thẳng nào cũng không cùng nằm trên một đường thẳng

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Cho hình vẽ sau. Chọn câu sai.

Xem đáp án

Tứ giác ABCD có các cặp góc đối nhau là  và là hai góc kề nhau nên C sai

Đáp án cần chọn là: C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Thành Phan
13:51 - 10/12/2021

câu 9 C chứ