100 câu trắc nghiệm Số phức nâng cao (P1)

  • 6331 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Cho hai số phức z1; z2 khác 0 thỏa mãn z13+z23=0.Gọi A; B  lần lượt là các điểm biểu diễn cho số phức z1; z2. Khi đó tam giác OAB là:

Xem đáp án

Chọn A.

Ta có ,

suy ra:

Lại có

nên 

Suy ra  AB = OA= OB

Do đó. Tam giác OAB là tam giác đều.


Câu 3:

Cho số phức z = a + bi thỏa mãn  .Tính P = a + b

Xem đáp án

Chọn C.

Đặt z = a + bi.

Theo giải thiết ta có:

[(a + 1) + (b + 1)i](a - bi - i) + 3i = 9

Suy ra : a( a + 1) + ( b + 1) + a( b + 1) i - ( a + 1) ( b + 1) i = 9 - 3i

Hay a(a + 1) + ( b + 1) - ( b +1) i = 9 -3i

Ta có hệ 

Do  nên a = -1; b = 2 

Vậy P = a + b = 1.


Câu 4:

Số nghiệm của phương trình với ẩn số phức z: 4z2 + 8|z|2 - 3 = 0 là:

Xem đáp án

Chọn C.

Gọi z = a + bi  là nghiệm của phương trình.

Ta có: 4(a + bi) + 8(a+ b2) - 3 = 0 

4(a2 – b+ 2abi) + 8( a+ b2) - 3 = 0

12a+ 4b+8abi - 3 = 0

a=0b=±1a=±12b=0

Vậy phương trình có 4 nghiệm.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Quang Nguyen

Ok
L

2 tháng trước

Lê Khánh

Bình luận


Bình luận