28 câu trắc nghiệm: Cực trị của hàm số có đáp án

  • 5366 lượt thi

  • 28 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Cho hàm số y = f(x) có đồ thị như hình vẽ. Điểm cực đại của đồ thị hàm số là

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

Xem đáp án

Dựa vào định nghĩa cực trị.

Chọn đáp án A.


Câu 2:

Cho hàm số y = f(x) xác định, liên tục trên R và có bảng biến thiên

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

Mệnh đề nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Dựa vào định nghĩa cực trị và bảng biến thiên.

Chọn đáp án D.


Câu 3:

Tìm a, b, c sao cho hàm số y=x3+ax2+bx+c có giá trị bằng 0 khi x = 1 và đạt cực trị khi bằng 0 khi x = -1 .

Xem đáp án

Sử dụng giả thiết và điều kiện cần của cực trị ta có

y(1) = 0; y'(-1) = 0; y(-1) = 0

Trong đó , y'=3x2+2ax+b

Từ đó suy ra:

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

Với a = 1; b = -1; c = -1 thì hàm số đã cho trở thành y=x3+x2-x-1

Ta có y'=3x2+2x-1,y''=6x+2.Vì y''=(-1)=-4<0 nên hàm số đạt cực đại tại x = -1 .

Vậy a = 1; b = -1; c = -1 là các giá trị cần tìm.

Chọn đáp án C.


Câu 4:

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

Xem đáp án

Xem lại điều kiện cần và đủ để có cực trị của hàm số.

Chọn đáp án D.


Câu 5:

Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số y=x3-2x2+mx+1 đạt cực đại tại x = 1. 

Xem đáp án

Ta có y'=3x2-4x+m

Hàm số đạt cực trị tại x = 1 thì y'(1) = 0 ⇒ 3.12-4.1+m=0m=1

Với m = 1 thì hàm số đã cho trở thành y=x3-2x2+x+1

Ta có y'=3x2-4x+1, y'' = 6x - 4 Vì y''(1) = 2 > 0 nên hàm số đạt cực tiểu tại x = 1.

Do vậy không có m thỏa mãn. Chọn đáp án D.

Chú ý. Sai lầm có thể gặp phải: khi giải y'(1) = 0 => m = 1 đã vội kết luận mà không kiểm tra lại, dẫn đến chọn đáp án B.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

2 năm trước

Nguyễn Thị na

5
D

2 năm trước

Divine Dream

N

2 năm trước

Nghĩa Trần Quang

L

11 tháng trước

Lê Khánh

Bình luận


Bình luận

Long
15:39 - 02/09/2020

?

Ảnh đính kèm