Bài tập Thể tích của hình lăng trụ đứng (có lời giải chi tiết)

  • 968 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Quan sát các lăng trụ đứng ở hình 106

- So sánh thể tích của lăng trụ đứng tam giác và thể tích hình hộp chữ nhật.

- Thể tích lăng trụ đứng tam giác có bằng diện tích đáy nhân với chiều cao hay không ? Vì sao ?

Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8

Xem đáp án

- Thể tích lăng trụ đứng tam giác bằng một nửa thể tích hình hộp chữ nhật

- Thể tích lăng trụ đứng tam giác có bằng diện tích đáy nhân với chiều cao

Vì thể tích hình hộp chữ nhật là: 5.4.7 = 140

⇒ thể tích lăng trụ đứng tam giác là 140 : 2 = 70

Diện tích đáy lăng trụ đứng tam giác là: Giải bài tập Toán 8 | Giải toán lớp 8. 5 .4 = 10

Chiều cao lăng trụ đứng tam giác là 7

Mà 70 = 10 .7


Câu 3:

Thùng đựng của một máy cắt cỏ có dạng lăng trụ đứng tam giác (h.109). Hãy tính dung tích của thùng.

Giải bài 28 trang 114 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

Xem đáp án

Lăng trụ đứng tam giác có đáy là tam giác vuông, nên diện tích đáy là:

Giải bài 28 trang 114 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

Thể tích lăng trụ V = Sh = 2700.70 = 189000 (cm3)

Vậy dung tích của thùng là 189000cm3


Câu 4:

Các kích thước của một bể bơi được cho trên hình 110 (mặt nước có dạng hình chữ nhật). Hãy tính xem bể chứa được bao nhiêu mét khối nước khi nó đầy nắp nước?Giải bài 29 trang 114 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

Xem đáp án

Bể bơi được chia thành hai phần: phần hình hộp chữ nhật với các kích thước là 10m, 25m, 2m; phần hình lăng trụ đứng với đáy là tam giác vuông có hai cạnh góc vuông là 2m, 7m, chiều cao 10m.

Thể tích hình hộp chữ nhật là:

V = 10.25.2= 500 (m3)

Thể tích lăng trụ đứng tam giác:

Giải bài 29 trang 114 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

Vậy thể tích bể bơi khi đầy ắp nước là:

500 + 70 = 570m3


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận