Nhận biết

  • 1122 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Biểu thức x+1x21-1x+1x2 được biến đổi thành phân thức đại số là

Xem đáp án

=x3x2+1x2x2x2-xx2+1x2=x3+1x2:x2-x+1x2=(x+1)(x2-x+1)x2-x+1=x+1

Đáp án B


Câu 2:

Biên đổi biểu thức hữu tỉ x2-y2x1x-1y ta được kết quả là:

Xem đáp án

ĐK: x,y0, xy=(x-y).(x+y)x:y-xxy=-y(x+y)

Đáp án D


Câu 3:

Biến đổi biểu thức 1+1xx-1x thành biểu thức đại số:

Xem đáp án

Ta có: x+1xx2-1x= x+1x:x2-1x=x+1(x+1)(x-1)=1x-1Đáp án D


Câu 4:

Cho phân thức x2-4x+4x-2

Tìm điều kiện của x để phân thức xác định.

Xem đáp án

 x2-4x+4x+2 xác đnh khi x2

Đáp án B


Câu 5:

Cho phân thức: A = 3x-29x2-4.

Tìm điều kiện của x để phân thức xác định.

Xem đáp án

ĐK: 9x2-40x±94Đáp án A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận