Trắc nghiệm Thể tích của hình lăng trụ đứng có đáp án (Vận dụng)

  • 640 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 3:

Tính thể tích của hình lăng trụ đứng sau:

Xem đáp án

Hình lăng trụ đứng đã cho được tạo thành từ 2 hình hộp chữ nhật. Hình hộp chữ nhật thứ nhất có kích thước là 3 cm, 1 cm, 2 cm; hình hộp chữ nhật thứ hai có kích thước là 2 cm; 4 cm; 2m.


Câu 4:

Tính thể tích của hình lăng trụ đứng sau:

Xem đáp án

Hình lăng trụ đứng đã cho được tạo thành từ 2 hình hộp chữ nhật. Hình hộp chữ nhật thứ nhất có kích thước là 3 cm, 1 cm, 2 cm; hình hộp chữ nhật thứ hai có kích thước là 2 cm; 5 cm; 2m.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận