Trắc nghiệm Toán 8 (có đáp án) phương trình bậc nhất một ẩn (P1)

  • 2385 lượt thi

  • 19 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Hai phương trình tương đương là hai phương trình có

Xem đáp án

Hai phương trình tương đương là hai phương trình có cùng tập nghiệm

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Chọn khẳng định đúng

Xem đáp án

Hai phương trình được gọi là tương đương nếu chúng có cùng tập nghiệm

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Số 12 là nghiệm của phương trình nào dưới đây?

Xem đáp án

Số 1/2  là nghiệm của phương trình nào dưới đây   A. x-1=1/2 (ảnh 1)

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Phương trình nào sau đây nhận x = 2 làm nghiệm?

Xem đáp án

Thay x = 2 vào các phương trình ở các đáp án A, B, C, D

Ta thấy 224=44=0

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Chọn khẳng định đúng

Xem đáp án

Chọn khẳng định đúng A. 3 là nghiệm của phương trình x^2 - 9 =0 (ảnh 1)

Vậy phương trình có vô số nghiệm hay tập nghiệm của phương trình là R nên đáp án C sai.

+) Có: x24=0x2=4 x=±2

Do đó phương trình có hai nghiệm nên đáp án D sai

Đáp án cần chọn là: A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

Q

6 tháng trước

Quỳnh Lê

Bình luận


Bình luận