200 câu trắc nghiệm Hàm số mũ và Logarit cơ bản (P1)

  • 15722 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Tìm tập xác định D của hàm số y = ( x2 - 3x + 2) 100 

Xem đáp án

Chọn C.

Hàm số y = xα với α nguyên dương, xác định với mọi x.

Do đó hàm số y = ( x2 - 3x + 2) 100    xác định với mọi x.


Câu 2:

Tìm tập xác định D của hàm số y = ( x- 8) -100

Xem đáp án

Chọn B.

Hàm số y = xα với α nguyên âm, xác định với x ≠ 0.

Hàm số y = ( x3 - 8)-100   xác định  x3 – 8 ≠ 0 hay x ≠ 2.


Câu 3:

Tìm tập xác định D của hàm số y = ( x3 - 8)0

Xem đáp án

Chọn B.

Hàm số y = xα với α= 0 xác định với x ≠ 0.

Hàm số đã cho xác định khi và chỉ khi x3 – 8 ≠ 0 hay x ≠ 2.


Câu 4:

Tìm x để biểu thức (2x - 1)– 2  có nghĩa:

Xem đáp án

Chọn A.

Biểu thức ( 2x - 1)– 2   có nghĩa khi 2x – 1 ≠ 0 hay x ≠ 12


Câu 5:

Tìm tập xác định D của hàm số y=x2-6x+82

Xem đáp án

Chọn C.

Hàm số y = xα với α  không nguyên thì cơ số phải dương.

Do đó hàm số  đã cho xác định khi x2 - 6x + 8 > 0

Suy ra x > 4 hoặc x < 2.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

4.5

Đánh giá trung bình

88%

13%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Quang Nguyen

N

3 năm trước

Nguyễn Trung Hải

3 năm trước

Thương Lê

2 năm trước

Hue Kim

kho qua can loi giai

2 năm trước

đinh thị thảo vân

k

2 năm trước

kinz123 nguyễn

T

1 năm trước

Thiên Thanh

P

7 tháng trước

Phan Thành Tài

Bình luận


Bình luận