Bài tập Đa giác. Đa giác đều (có lời giải chi tiết)

  • 1704 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai ?

Xem đáp án

Ta cần nhớ định nghĩa: Đa giác đều là đa giác có tất cả các cạnh bằng nhau và tất cả các góc bằng nhau.

+ Hình vuông là hình có 4 cạnh bằng nhau và 4 góc bằng nhau

⇒ Hình vuông là đa giác đều.

⇒ Đáp án A đúng.

+ Hình thoi là hình có 4 cạnh bằng nhau nhưng 4 góc không bằng nhau.

⇒ Hình thoi không phải là đa giác đều.

⇒ Đáp án C sai.

+ Tổng số đo các góc của đa giác n cạnh là (n-2).1800.

Khi đó tổng các góc của đa giác lồi 8 cạnh là (8-2).1800=10800.

⇒ Đáp án B đúng.

+ Số đo của một góc của đa giác đều n cạnh là (n-2).1800n

Khi đó số đo của hình bát giác đều là (82).180°8=135°

⇒ Đáp án D sai.

Đáp án C, D


Câu 2:

Một đa giác 7 cạnh thì số đường chéo của đa giác đó là ?

Xem đáp án

Số đường chéo của đa giác n cạnh là (n( n - 3 ))/2.

Khi đó số đường chéo của đa giác 7 cạnh là (7( 7 - 3 ))/2 = 14 (đường chéo)

Chọn đáp án C.


Câu 3:

Một đa giác có số đường chéo bằng số cạnh của đa giác thì đa giác có số cạnh là? 

Xem đáp án

Số đường chéo của đa giác n cạnh là (n( n - 3 ))/2. ( n ∈ N, n ≥ 3 )

Theo giả thiết ta có (n( n - 3 ))/2 = n ⇔ n( n - 3 ) = 2n n2-3n-2n=0

n2-5n=0n(n-5)=0 ⇔ Bài tập: Đa giác. Đa giác đều | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

So sánh điều kiện ta có n = 5 thỏa mãn.

Chọn A


Câu 4:

Tổng số đo các góc của đa giác 12 cạnh là? 

Xem đáp án

Tổng số đo các góc của đa giác n cạnh là (n-2).180o

Do đó, Tổng số đo các góc của đa giác 12 cạnh là (122).180o=1800o

Chọn đáp án A


Câu 5:

Số đường chéo xuất phát từ 1 đỉnh của đa giác 20 cạnh là?

Xem đáp án

Số đường chéo xuất phát từ 1 đỉnh của đa giác n cạnh là n – 3

Do đó, Số đường chéo xuất phát từ 1 đỉnh của đa giác 20 cạnh là: 20 – 3 = 17

Chọn đáp án C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

꧁๖ۣۜ♡Tυấη❤ηɦư꧂♡
21:38 - 28/12/2021

câu 1 sai nha MN