Chuyên đề Toán 12 Bài 3: Phương trình bậc hai với hệ số thực có đáp án

  • 350 lượt thi

  • 19 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Tất cả các nghiệm phức của phương trình z2+5=0

Xem đáp án

Chọn C

Ta có phương trình: z2+5=0z2=5z2=5i2z=5iz=5i

Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm phức là z1=5i và z2=5i

Câu 2:

Gọi z1 , z2 là hai nghiệm của phương trình 2z2+z+1=0. Giá trị của biểu thức A=z12+z22

Xem đáp án

Chọn B

Ta có Δ=7=7i2 nên phương trình có hai nghiệm là: 

z=1474i; z=14+74i

Suy ra A=z12+z22=1


Câu 3:

Trong các số sau, số nào là nghiệm của phương trình z2+1=z z?

Xem đáp án

Chọn A

Ta có 

z2+1=zzz22.z.12+14=34z122=3i24z12=3i2z12=3i2z=1+3i2z=13i2


Câu 4:

Phương trình z2+az+b=0 a,b có nghiệm phức là 3 + 4i. Giá trị của a + b  bằng

Xem đáp án
Chọn C

Cách 1: Do z = 3 + 4i là nghiệm của phương trình z2+az+b=0 nên ta có:

3+4i2+a3+4i+b=03a+b7+4a+24i=03a+b7=04a+24=0a=6b=25

Do đó a + b = 19

Cách 2: Vì z1=3+4i là nghiệm của phương trình z2+az+b=0 nên z2=34i cũng là nghiệm của phương trình đã cho

Áp dụng hệ thức Vi-ét vào phương trình trên ta có z1+z2=az1.z2=b

3+4i+34i=a3+4i34i=ba=6b=25a+b=19


Câu 5:

Gọi z0 là nghiệm phức có phần ảo dương của phương trình z2+6z+34=0. Giá trị của z0+2i

Xem đáp án

Chọn A

Ta có Δ'=25=5i2. Phương trình có hai nghiệm là z=3+5i; z=35i

Do đó z0=3+5iz0+2i=1+4i=17


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận