Trắc nghiệm Hàm số mũ. Hàm số Logarit có đáp án

  • 1631 lượt thi

  • 58 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Cho hàm số y=logπ4x. Khẳng định nào sau đây sai?

Xem đáp án

Hàm số y=logπ4x có tập xác định D=0;+

Vì 0<π4<1 nên hàm số nghịch biến trên TXĐ.

Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là trục Oy.

Đồ thị hàm số nằm hoàn toàn bên phải trục hoành (vì x > 0)

Đáp án cần chọn là: D.


Câu 2:

Đồ thị hàm số dưới đây là của hàm số nào?

Xem đáp án

Quan sát đồ thị hàm số ta thấy nó nằm hoàn toàn phía dưới trục hoành nên loại A và B.

Lại có, đồ thị hàm số đi qua điểm (-1;-2) nên thay tọa độ điểm này vào các hàm số C và D ta được đáp án C

Đáp án càn chọn là: C.


Câu 3:

Cho các đồ thị hàm số y=ax, y=bx, y=cx 0<a,b,c1. Chọn khẳng định đúng:

Xem đáp án

Ta thấy:

Hàm số y=bx nghịch biến nên 0<b<1

Hàm số y=ax, y=cx đồng biến nên a, c > 1 > b, loại B và D

Xét phần đồ thị hàm số y=ax, y=cx ta thấy phần đồ thị hàm số y=cx nằm trên đồ thị hàm số y=ax nên cx>ax,x>0c>a

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Cho a, b, c là các số thực dương khác 1. Hình vẽ bên là đồ thị của ba hàm số y=ax, y=bx, y=cx. Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Kẻ đường thẳng x = 1 cắt đồ thị các hàm số y=ax, y=bx, y=cx lần lượt tại các điểm có tung độ y=a, y=b, y=c.

Dựa vào đồ thị ta thấy ngay c>a>b

Đáp án cần chọn là: C.


Câu 5:

Cho hai hàm số y=ax, y=bx với 1a, b>0 lần lượt có đồ thị là C1,C2 như hình bên. Mệnh đề nào đúng?

Xem đáp án

Ta thấy: đồ thị hàm số y=bx đi xuống nên hàm số y=bx nghịch biến nên 0<b<1

Đồ thị hàm số y=ax đi lên nên hàm số y=ax đồng biến nên a > 1.

Vậy 0<b<1<a

Đáp án cần chọn là: B.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

1 năm trước

Lê Khánh

Bình luận


Bình luận