Trắc nghiệm Toán 8 Bài 2(có đáp án): Định lí Ta-Let. Định lý đảo và hệ quả của định lý Ta-Lét

  • 1361 lượt thi

  • 22 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Viết tỉ số cặp đoạn thẳng có độ dài như sau: AB = 4dm, CD = 20 dm

Xem đáp án

AB = 4dm, CD = 20 dm => ABCD=420=15

Vậy ABCD=15 là tỉ số 2 đoạn thẳng (cùng đơn vị)

Đáp án: B


Câu 2:

Viết tỉ số cặp đoạn thẳng có độ dài như sau: AB = 12cm, CD = 10 cm

Xem đáp án

AB = 12cm, CD = 10 cm => ABCD=1210=65

Vậy ABCD=65 là tỉ số 2 đoạn thẳng (cùng đơn vị)

Đáp án: B


Câu 3:

Hãy chọn câu sai. Cho hình vẽ với AB < AC:

Xem đáp án

Theo định lý đảo của định lý Ta-lét. Nếu một đường thẳng cắt hai cạnh của một tam giác và định ra trên hai cạnh này những đoạn thẳng tương ứng tỉ lệ thì đường thẳng đó song song với cạnh còn lại của tam giác.

Nên D sai.

Đáp án: D


Câu 4:

Cho hình vẽ. Điều kiện nào sau đây không suy ra được DE // BC?

Xem đáp án

Theo định lý đảo của định lý Ta-lét. Nếu một đường thẳng cắt hai cạnh của một tam giác và định ra trên hai cạnh này những đoạn thẳng tương ứng tỉ lệ thì đường thẳng đó song song với cạnh còn lại của tam giác.

Dễ thấy, từ các điều kiện DBDA=ECEA; ADAB=AEAC; ABDB=ACEC ta đều suy ra được DE // BC.

Chỉ có D sai.

Đáp án: D


Câu 5:

Cho hình vẽ, trong đó DE // BC, AD = 12, DB = 18, CE = 30. Độ dài AC bằng:

Xem đáp án

Vì DE // BC, theo định lý Ta-lét ta có ADDB=AEEC1218=AE30

=> EA = 30.1218 = 20 cm

Nên AC = AE + EC = 50 cm

Đáp án: C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

1 năm trước

Trang Minh

Bình luận


Bình luận