Trắc nghiệm Toán 8: Cộng, trừ các phân thức có lời giải chi tiết (phần 1)

  • 1484 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Với B ≠ 0, kết quả phép cộng AB+CB  là?

Xem đáp án

Quy tắc: Muốn cộng hai phân thức cùng mẫu thức ta cộng các tử thức với nhau và giữ nguyên mẫu thức.

AB+CB=A+CB B0

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Chọn khẳng định đúng?

Xem đáp án

Chọn khẳng định đúng? A/B - C/D = (A - C)/(B - D)  A/D- B/C= AD/BC (ảnh 1)


Câu 3:

Phân thức đối của phân thức 3x+1  là?

Xem đáp án

Phân thức đối của phân thức 3/(x + 1)là?  A. -3/ x+1 (ảnh 1)


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

V

1 năm trước

Vũ Đình Bùi

Bình luận


Bình luận