Trắc nghiệm Toán 8: Nhân, Chia các phân thức có lời giải chi tiết (phần 1)

  • 1236 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Kết quả của phép nhân AB.CD  là

Xem đáp án

Quy tắc: muốn nhân hai phân thức, ta nhân tử thức với nhau, mẫu thức với nhau.

AB.CD=A.CB.D

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Chọn đáp án đúng

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Chọn khẳng định đúng. Muốn chia phân thức AB  cho phân thức CD CD 0

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Chọn câu sai

Xem đáp án

Hai phân thức gọi là nghịch đảo của nhau nếu tích của nó bằng 1.

Nên AB.BA=1 , do đó A đúng.

Tính chất phép nhân phân thức

+ Giao hoán: AB.CD=CD.AB  nên B đúng.

+ Kết hợp: AB.(CD.EF)=EF(CD.AB)  nên C đúng

+ Phân phối đối với phép cộng: AB(CD+EF)=AB.CD+AB.EF  nên D sai.

Đáp án cần chọn là: D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận