150 câu trắc nghiệm Nguyên hàm - Tích phân cơ bản (P1)

  • 38194 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Tìm nguyên hàm của hàm số fx=sin 2x

Xem đáp án

Chọn A.

sin2xdx=12sin2xd(2x)=-12cos2x+C


Câu 2:

Tìm nguyên hàm của hàm số f(x)=cos3x+π6 .

Xem đáp án

Chọn A

f(x)dx=13cos3x+π6d3x+π6 =13sin3x+π6+C


Câu 3:

Tìm nguyên hàm của hàm số fx=1+tan2x2.

Xem đáp án

Chọn A 

fx=1+tan2x2=1cos2x2

nên dxcos2x2=2dx2cos2x2=2tanx2+C


Câu 4:

Tìm nguyên hàm của hàm số fx=1sin2x+π3.

Xem đáp án

Chọn A

dxsin2x+π3=dx+π3sin2x+π3=-cotx+π3+C


Câu 5:

Tìm nguyên hàm của hàm số fx=sin3x.cosx.

Xem đáp án

Chọn A

sin3x.cosx.dx=sin3x.d(sinx)=sin4x4+C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Nguyễn Xuân Huy

3 năm trước

Lê Dũng

3 năm trước

Mây Mây

2 năm trước

Danh Sang

N

2 năm trước

Nguyễn Hồng Hà

Bình luận


Bình luận

Đăng Khoa
10:42 - 18/03/2020

Câu 29 bị nhầm đáp án ạ!

trogiangvietjack
14:28 - 18/03/2020

Có đáp án cụ thể nhưng đáp án lại lỗi b thông cảm

Huyen Anh Le
20:59 - 28/04/2020

C 29 đáp án nhầm