21 câu trắc nghiệm: Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số có đáp án

  • 6405 lượt thi

  • 21 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Giá trị lớn nhất của hàm số f(x)=-x2+4 là:

Xem đáp án

Tập xác định: D = R. Ta có

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

Do đó giá trị lớn nhất của hàm số f(x) là 4 đạt được khi x = 0. Chọn đáp án B.


Câu 2:

Giá trị lớn nhất của hàm số y=5-1(x-1)2 đạt được khi x nhận giá trị bằng

Xem đáp án

Tập xác định: D = R \ {1}

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

=> không tồn tại x thỏa mãn. Do đó hàm số không có giá trị lớn nhất. Chọn đáp án D.


Câu 3:

Giá trị lớn nhất của hàm số y=x(5-2x)2 trên [0; 3] là:

Xem đáp án

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

Vậy GTLN của hàm số trên [0; 3] là 25027 đạt được khi x = 5/6. Chọn đáp án C.


Câu 4:

Giá trị lớn nhất của hàm số y=-x2+3, -2x03-x, 0<x3x-3, 3<x7có đồ thị như hình bên là 

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

Xem đáp án

Chọn đáp án D.

Chú ý. Cần phân biệt giá trị lớn nhất của hàm số và cực đại của hàm số.


Câu 5:

Một công ti quản lí chuẩn bị xây dựng một khu chung cư mới. Họ tính toán nếu tòa nhà có x căn hộ thì chi phí bảo trì của tòa nhà là: C(x)=4000-14x+0,04x2. Khu đất của họ có thể xây được tòa nhà chứa tối đa 300 căn hộ. Hỏi họ nên xây dựng tòa nhà có bao nhiêu căn hộ để chi phí bảo trì của tòa nhà là nhỏ nhất?

Xem đáp án

Ta có x là số căn hộ. Rõ ràng x phải thỏa mãn điều kiện 0 ≤ x ≤ 300. Chi phí bảo trì tòa nhà C(x) = 4000 - 14x + 0,04x2

Ta phải tìm 0  xo  300 sao cho C(xo) có giá trị nhỏ nhất.

Ta có C'(x) = -14 + 0,08x, 0 ≤ x ≤ 300. C'(x) = 0 <=> x = 175

Trên đoạn [0; 300] ta có C(0) = 4000; C(175) = 2775; C(300) = 3400

Từ đó ta thấy C(x) đạt giá trị nhỏ nhất khi x = 175.

Chọn đáp án B.


4.5

Đánh giá trung bình

75%

25%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Nguyễn Xuân Thắng

H

2 năm trước

Hưng Thịnh

N

1 năm trước

Nguyễn Mỹ Linh

L

1 năm trước

Lê Khánh

Bình luận


Bình luận

Trọng Duy
16:28 - 10/09/2021

Câu 20 thế 250 vào x kết quả ra 220000