Đề kiểm tra chuyên đề I (đề số 1)

  • 1431 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Cho tứ giác ABCD có C^=500,D^=700. Gọi E là giao điểm của các đường phân giác trong A^,B^. Số đó của AEB^ là:

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 3:

Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 5:

Hình bình hành cần thêm điều kiện gì để trở thành hình vuông

Xem đáp án

Đáp án D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

VietJack

Bình luận


Bình luận