Trắc nghiệm Trường hợp đồng dạng thứ hai có đáp án (Thông hiểu)

  • 743 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Hãy chọn câu đúng. Nếu ΔABC và ΔDEF có góc B = D; BABC=DEDF thì:

Xem đáp án

Đáp án B

ΔABC và ΔDEF có góc B = D; BABC=DEDF thì ΔABC đồng dạng với ΔEDF


Câu 2:

Cho ΔABC và ΔDEF có góc B = E; BABC=DEEF, chọn kết luận đúng:

Xem đáp án

Đáp án A

ΔABC và ΔDEF có góc B = E; BABC=DEEF thì ΔABC đồng dạng với ΔDEF


Câu 3:

Hãy chỉ ra cặp tam giác đồng dạng với nhau từ các tam giác sau đây:

Xem đáp án

Đáp án A

Có: 

BABC=510=12;DEDF=36=12;PQPR=44=1=>BABC=DEDF=12

Xét ΔABC và ΔEDF ta có:

BABC=DEDF (cmt) DEBA=DFBC

B = D = 600 (gt)

=> ΔABC ~ ΔEDF (c - g - c)


Câu 4:

Để hai tam giác ABC và EDF đồng dạng thì số đo góc D trong hình vẽ dưới bằng:

Xem đáp án

Đáp án B

Có: BABC=510=12,DEDF=36=12

Để hai tam giác đã cho đồng dạng thì góc ABC = EDF = 600


Câu 5:

Cho ΔABC, lấy 2 điểm D và E lần lượt nằm bên cạnh AB và AC sao cho ADAB=AEAC. Kết luận nào sai?

Xem đáp án

Đáp án C

Xét ΔADE và ΔABC ta có:

ADAB=AEAC (theo gt)

A chung.

=> ΔADE ~ ΔABC (c - g - c)

=> ADE^=ABC^ (cặp góc tương ứng)

=> ADAB=AEAC=DEBC => DE // BC (định lý Talet đảo)


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận