Bài tập Chia đa thức một biến đã sắp xếp (có lời giải chi tiết)

  • 1640 lượt thi

  • 19 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 2:

Phép chia đa thức (4x4 + 3x2 – 2x + 1) cho đa thức x2 + 1 được đa thức dư là:

Xem đáp án

Vậy đa thức dư là R = -2x + 2

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Điền vào chỗ trống (x3 + x2 – 12 ): (x – 12) = …

Xem đáp án

Vậy đa thức cần điền vào chỗ trống là x2 + 3x + 6

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Phần dư của phép chia đa thức x4  2x3 + x2 – 3x + 1 cho đa thức x2 + 1 có hệ số tự do là

Xem đáp án

Đa thức dư là – x + 1 có hệ số tự do là 1.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Thương của phép chia đa thức (3x4  2x3 + 4x  2x2 – 8) cho đa thức (x2 – 2) có hệ số tự do là

Xem đáp án

Ta có:

(3x4  2x3 + 4x  2x2  8) : (x2  2)  = (3x4  2x3 2x2 + 4x  8) : (x2  2)

(3x4  2x3 2x2 + 4x  8) : (x2  2) = 3x2  2x + 4

Hệ số tự do của thương là 4

Đáp án cần chọn là: D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

P

1 năm trước

Phan Tuấn Kiệt

Bình luận


Bình luận

208 Xoăn
16:00 - 28/08/2021

Đề bài bị làm sao đấy.
đáp án là x-2 mà đề bài là x-12
ko thấy nhục à