Bài tập Chia đa thức một biến đã sắp xếp (có lời giải chi tiết)

  • 1291 lượt thi

  • 18 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Kết quả của phép chia (7x3-7x+42):(x2-2x+3) là ?

Xem đáp án

Ta có phép chia

Bài tập: Chia đa thức một biến đã sắp xếp | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

Chọn đáp án B.


Câu 2:

Phép chia x3+x2-4x+7 cho x2-2x+5 được đa thức dư là ?

Xem đáp án

Ta có phép chia

Bài tập: Chia đa thức một biến đã sắp xếp | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

Dựa vào kết quả của phép chia trên, ta có đa thức dư là - 3x - 8.

Chọn đáp án B.


Câu 3:

Hệ số a thỏa mãn để 4x2-6x+a chia hết cho x - 3 là ? 

Xem đáp án

Ta có phép chia

Bài tập: Chia đa thức một biến đã sắp xếp | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

Phép chia trên có số dư là ( a + 18 )

Để 4x2-6x+a chia hết cho x - 3 ⇔ a + 18 = 0 ⇔ a = - 18.

Chọn đáp án A.


Câu 5:

Thực hiện phép chia 3x3+2x+1:(x+2) ta được đa thức dư là:

Xem đáp án

Ta có:

Bài tập: Chia đa thức một biến đã sắp xếp | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

Vậy số dư của phép chia đã cho là –27

Chọn đáp án D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận