Bài tập Diện tích hình chữ nhật (có lời giải chi tiết)

  • 1400 lượt thi

  • 17 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Diện tích hình chữ nhật thay đổi như thế nào nếu chiều rộng tăng 4 lần, chiều dài giảm 2 lần?

Xem đáp án

Gọi chiều dài hình chữ nhật là a.

gọi chiều rộng hình chữ nhật là b.

Diện tích hình chữ nhật là: S = a.b

Tăng chiều rộng lên 4 lần => Chiều dài là 4b

Giảm chiều dài 2 lần => Chiều dài là a2

S' = a2. 4b = 2ab = 2S

Vậy diện tích hình chữ nhật tăng lên 2 lần khi chiều rộng tăng 4 lần, chiều dài giảm 2 lần.

Đáp án C


Câu 5:

Cho hình vuông có đường chéo là 6 (cm) thì diện tích là ?

Xem đáp án

Diện tích hình vuông bằng bình phương cạnh của nó: S=a2.

Ngoài công thức này, diện tích hình vuông còn một công thức mở rộng là:

Diện tích hình vuông bằng nửa tích của hai đường chéo

Khi đó ta có : S=12.6.6=18cm2

Chọn đáp án B.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

1 năm trước

Thành Đạt

N

1 năm trước

Nguyễn Thị Hồng Nghĩa

K

7 tháng trước

Kiet Dang

T

4 tháng trước

Thanh Dayy

P

4 tháng trước

Phan Trang

Xuất sắc

Bình luận


Bình luận